เกี่ยวกับบ้านศิลปินคลองบางหลวง

บ้านศิลปินฯก่อตั้งขึ้นในปี ๒๐๐๙ ได้ถูกบูรณะจากเดิมเป็นเรือนแถวไม้ที่มีสภาพทรุดเอียงลงไปในน้ำ มีการเชื่อมต่อบ้านสามหลังเป็นหลังเดียวโดยมีเจดีย์ย่อมุมสิบสองตั้งอยู่ภายในบริเวณบ้าน เปิดให้เข้าชมมาตั้งแต่ วันที่๙ เดือน๙ ปี๒๐๐๙ ในปี ๒๐๑๑ ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น สาขาเคหสถาน จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ


การก่อกำเนิดของบ้านศิลปินฯมีส่วนสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้เข้ามาเยี่ยมชมย่านประวัติศาสตร์สำคัญ ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในชุมชนย่านคลองบางหลวง โดยในตัวบ้านมีพื้นที่แสดงงานศิลปะบนชั้น2 มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ศิลปะได้เข้าถึงผู้คนทั่วไป มีพื้นที่แสดงสินค้าจาก ศิลปิน นักออกแบบ จนถึงงานฝีมือจากชาวบ้านในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ให้แก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือน


นอกจากนี้ บ้านศิลปินฯ จัดพื้นที่หน้าพระเจดีย์ให้เป็นลานการแสดง เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย เช่น การแสดงหุ่นละครเล็ก และใช้เป็นพื้นที่ในการสอนเยาวชนในชุมชนที่สนใจการแสดงให้ได้มาเรียนที่บ้านศิลปินฯด้วย